Top 20 Yếu Tố Xếp Hạng Google Map

Một cuộc khảo sát lớn đến từ các công ty SEO hàng đầu cho thấy SEO Google map là thực tiễn và hiệu quả nhất.

TOP 20 Yếu Tố Xếp Hạng Google Map:

  1. Các tiêu đề và mục lục phải phù hợp với doanh nghiệp của bạn
  2. Bạn phải nằm trong vùng hoặc lân cận khu vục tìm kiếm: lý tưởng nhất là doanh nghiệp bạn nằm chung một thành phố với những người đang tìm kiếm.
  3. Địa chỉ cũng như số điện thoại trùng khớp trên website của doanh nghiệp: Làm thế nào để google biết bạn là một doanh nghiệp thật đơn giãn tất cả các địa chỉ phải chính xác với những gì bạn khai báo trên google map.
  4. Các Website uy tín đáng tin cậy, người dùng có nhắc tới địa chỉ của bạn.
  5. Google sẽ xem địa chỉ trang web và điện thoại bạn sử dụng xem nó có phù hợp với danh sách của bạn đăng tải hay không
  6. Website của bạn nên có mặt trong top của Google
  7. Top 10 Website có liên kết hoặc nhắc đến website của bạn
  8. Số lượng người xem đánh giá tốt về địa điểm của bạn cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xếp hạng.

 

Nội dung đang được cập nhật…

 

No Comments

Post a Comment